تاسیس

شرکت در تاریخ 3/7/91شماره ثبت 10583 وشناسه ملی 1082013838در اداره ثبت شرکت ها ی همدان به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت

طراحی وساخت ساکشن جراحی وارائه خدمات در زمینه تهیه وتوزیع تجهیزات پزشکی ودندانپزشکی ولوازم بیمارستانی ،انجام امور بازرگانی وتجارت وصادرات وواردات تجهیزات پزشکی وسلیر لوازم وکالاهای مجاز ،وخدمات پس از فروش ، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر داخلی وخارجی.

برخی از افتخارات کسب شده

  • انتخاب طرح ساکشن تمام اتوماتیک پزشکی در جشنواره علم تا عمل توسط معاونت محترم علمی ریاست جمهوری (1392).
  •  انتخاب طرح ساکشن پزشکی تمام اتوماتیک در جشنواره فجر انقلاب اسلامی (1392).
  •  کسب عنوان فناور برتر و کار آفرین برتر استان همدان (1393).
  •  انتخاب این شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان (1393).
  •  کسب عنوان شرکت فعال در حوزه سلامت توسط پارک علم وفناوری (1394).
  •  کسب عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی از معاونت علمی ریاست جموری (1396).

بخشی از پروژه های انجام شده

  • تجهیز کلینیک تخصصی دندانپزشکی مباشر
  • تجهیز اتاق های عمل بیمارستان فوق تخصصی بعثت
  • تجهیز بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فوق تخصصی بعثت
  • تجهیز بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان فوق تخصصی بعثت