آدرس شرکت

دفتر مرکزی:

همدان، کیلومتر 6 جاده تهران، مرکز فناوری و خدمات کسب و کار، طبقه اول، واحد 7، شرکت ساغر فن پارس.

کارخانه:

همدان، کیلومتر 12 جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان دوم غربی، خیابان سوم، شرکت ساغر فن پارس.

شماره تماس

081-34383324

09188187792

[google_map lat=”34.919361″ lng=”48.558256″ list=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%7D%5D”]