ساکشن تمام اتوماتیک دندانپزشکی TC 2000

  • تخلیه تمام اتوماتیک خون و مایعات به داخل فاضلاب
  • دارای سیستم شستشوی تمام اتوماتیک قطعات، جار و شیلنگ های خروجی
  • قابلیت برنامه ریزی با شرایط آب و هوایی و محیط کار به درخواست مشتری
  • دارای فیلتر مخصوص جهت جلوگیری از ورود مواد زائد و سمی به داخل فاضلاب
  • دارای پمپ تخلیه مخصوص هنگام قطع برق مرکز یا واحد درمانی
  • جهت استفاده در مطب های دندانپزشکی و کلینیک های آموزشی درمانی فاقد سیستم ساکشن مرکزی