ساکشن آمبولانسی و تک جار LPM 16

v

  • امکان کار با برق شهر و باتری و قابل استفاده به صورت پرتابل
  • مجهز به نشانگر دیجیتال مقدار مصرف باتری بر حسب درصد
  • امکان استفاده از رابط فندکی
  • دارای فیلتر آنتی باکتریال و قابل استفاده در بیمارستان ها، اورژانس و آمبولانس
  • مجهز به سیستم مانع سرریز جار
  • کم صدا در هنگام کار و کاربری آسان