آدرس شرکت

دفتر مرکزی:

همدان، کیلومتر 6 جاده تهران، مرکز فناوری و خدمات کسب و کار، طبقه اول، واحد 7، شرکت ساغر فن پارس.

کارخانه:

همدان، کیلومتر 12 جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان دوم غربی، خیابان سوم، شرکت ساغر فن پارس.

شماره تماس

081-34383324

09188187792

Address text