تجربه طولانی ما در صنعت تولید تجهیزات پزشکی و همچنین سبد گسترده محصولاتمان، ما را کمک نموده تا بتوانیم به عنوان یک مشاور و مجری در تجهیز مراکز درمانی (بیمارستان،کلینیک ، اورژانس و… ) به مشتریان ارائه خدمت نموده که در جهت کاهشهزینه های آن ها و به حداکثر رساندن بهروریشان قدم های اطمینان بخش برداریم . این خدمات شامل حوزه های زیر میباشد:

1.معرفی تجهیز مناسب با نیاز و کاربرد هر مرکز درمانی

2.نوسازی و تجهیز مراکز درمانی و اورژانس ها

3.بهبود فرآیندهای داخلی بیمارستان ها جهت افزایش بهره وری آنها

4.هوشمندسازی بیمارستان ها

لطفا برای ثبت درخواست خود فرم زیر را تکمیل فرمائید.

    درخواست خدمات مشاوره