شرایط و مقررات اعطای نمایندگی

به منظور درخواست نمایندگی فروش محصولات می بایست فایل فرم مربطه را در ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل فرم آن از طریق فکس یا پست الکترونیک (ارسال فایل اسکن شده) به واحد فروش ارسال نمائید.

 

    • شرکت ساغر فن پارس در قبول یا رد هر یک از تقاضاها مختار است.
    • فرم ها به صورت تایپ شده تمکیل و پس از اطمینان از صحت مندرجات ارسال گردد.

دانلود فرم شرایط نمایندگی (پی دی اف)

دانلود فرم شرایط نمایندگی (پی دی اف)

فرم شرایط نمایندگی

دانلود فرم شرایط نمایندگی(ورد)

دانلود فرم شرایط نمایندگی(ورد)

فرم شرایط نمایندگی

دانلود فرم درخواست نمایندگی(پی دی اف)

دانلود فرم درخواست نمایندگی(پی دی اف)

فرم درخواست نمایندگی

دانلود فرم درخواست نمایندگی(ورد)

دانلود فرم درخواست نمایندگی(ورد)

فرم درخواست نمایندگی